JA till Psykisk Hälsa är ett företag med ambition och målsättning att arbeta förebyggande för Psykisk Hälsa och minimera risken för Psykisk Ohälsa.
Vi har mer än 40 års erfarenhet inom området.

JA till Psykisk Hälsa erbjuder följande tjänster:


• Föreläsningar
     - Innehållande begreppen Psykisk Hälsa-Psykisk Ohälsa- Psykisk sjukdom
     - Vi skräddarsyr föreläsningar efter ert behov.

• Handledning
     - Individuell handledning
     - Grupphandledning 
     - Omvårdnadshandledning till personal i vårdande yrken.
     - Familjehandledning

• Utbildningar
     - Utbildar i Första Hjälpen till Psykisk Hälsa (MHFA) Om du är intresserad av ytterligare information klicka in på  följande fil:           htps://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa
     - Utbildar i handledningsmodellen Peer Learning
     - Patient utbildning vid olika psykiatriska sjukdomstillstånd som depression, psykos, ångest mm

• Samtal

     - Stödjande samtal
     - Krissamtal
     - Familj och anhörig samtal 
     - Parsamtal
     

• Fysisk aktivitet till Psykisk Hälsa:

     - Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet är en god behandling vid psykisk ohälsa och att det även förebygger                     psykisk ohälsa och bibehåller psykisk hälsa.


• Bemaningsuppdrag 

                                                  

                                                            


Välkommen att höra av er om ni har frågor !


 
 

JA till Psykisk Hälsa


Hem  /  Kontakt
© Copyright 2019 japsykiskhalsa.se